Contact

Structuur

 

  

Er zijn voor groep 3 tot en met 7 in totaal 38 lessen

verdeeld over 6 lesblokken:


1. We horen bij elkaar – groepsvorming (10 lessen)
2. We lossen conflicten zelf op – conflicthantering (6 lessen)
3. We hebben oor voor elkaar – communicatie (6 lessen)
4. We hebben hart voor elkaar – gevoelens (6 lessen)
5. We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid (4 lessen)
6. We zijn allemaal anders – diversiteit (6 lessen)

Er is in de lessen ook aandacht voor:


• coöperatieve werkvormen
• transfer naar het ‘echte leven’
• woordenschatuitbreiding
• leerkrachtgedrag (na de les)
• suggesties voor ouders.

Iedere les vanaf groep 3 heeft dezelfde structuur:


• Er wordt begonnen met een binnenkomer: een korte, speelse activiteit,

  het signaal dat er nu op een minder cognitieve manier gewerkt wordt dan

  meestal het geval is. 

• Samen met de leerlingen wordt daarna de agenda (het overzicht van de les)

  en het doel van de les doorgenomen: wat gaan we leren?
• Daarna volgen activiteiten rond het thema van de les in zeer gevarieerde   werkvormen.  
• Na deze leskern wordt de leerlingen in de evaluatie (‘wat hebben we geleerd?’)   gevraagd hun mening over de les te geven, en wordt teruggegrepen op het

  doel van de les.
• En er wordt afgesloten met een afsluiter (opnieuw een korte, speelse activiteit).
• Na de lesbeschrijving volgen twee kopjes:

  Na de les, waarin activiteiten omschreven staan die de leerkracht tot de

  volgende les moet ondernemen in zijn of haar klas, om toepassing in

  de dagelijkse praktijk te bevorderen,en

  Suggesties voor Toepassing, waarin suggesties worden gegeven

  waar de leerkracht uit kan kiezen, eveneens bedoeld voor toepassing buiten

  de lessen om.

Lees verder:

- Inhoud

 

- Terug naar Lessenserie

etalagemappen37