Contact

X
 wit zwartepiet witje01
X

Zwarte Piet: een conflict?

 

De maatschappelijke discussie over Zwarte Piet komt met leerkrachten, medewerkers, kinderen en ouders de school of de kinderopvang binnen. De ervaring leert dat het lastig kan zijn om hier als organisatie goed mee om te gaan. Tegelijkertijd is dat in onze optiek wel nodig. Een school die werkt met het programma van De Vreedzame School of een kinderopvang die werkt in een vreedzame wijk, heeft een duidelijke pedagogische doelstelling: kinderen leren wat het betekent om in een democratische samenleving op te groeien. De discussie over Zwarte Piet raakt aan een van de kernwaarden in een democratie: het goed kunnen omgaan met verschillen. Het is een thema dat vraagt om een pedagogische reactie, en het biedt een kans om met de kinderen het leven in een democratie te bespreken.

 

Download hier de PDF

Zwarte Piet: een conflict? Hoe om te gaan met de discussie over Zwarte Piet?

Toolkit

Met een speciale toolkit  willen we scholen en andere pedagogische instellingen een hulpmiddel in handen geven om de discussie ook binnen de eigen organisatie te voeren. Hoewel we ook een voorbeeld van een les hebben opgenomen, om samen met de kinderen te praten over deze kwestie, gaat de aandacht ook uit naar de volwassenen, naar leerkrachten en andere (professionele) opvoeders in vreedzame wijken. Want voor een pedagogische instelling is het goed om een gemeenschappelijke visie uit te kunnen dragen naar kinderen, ouders en omgeving.
De ervaring leert dat er binnen teams ook verschillende meningen zijn, en dat het niet altijd even makkelijk is om consensus te bereiken. Vandaar in deze toolkit ook een aantal suggesties voor bespreking in het team.

 

Download hier de PDF:


Zwarte Piet: een conflict?

Hoe om te gaan met de discussie over Zwarte Piet?
Suggesties en een toolkit voor (professionele) opvoeders in vreedzame scholen en vreedzame wijken.

witje01