Contact

X
 nieuwsbrief december 500stevreedzameschool
500ste Vreedzame School van start
Basisschool De Bijenkorf in Gouda is de 500e ‘vreedzame’ basisschool in Nederland. Op donderdag 15 november jl. stonden leerkrachten en leerlingen van De Bijenkorf in aanwezigheid van  onderwijswethouder Marion Suijker hier op feestelijke wijze  bij stil. (foto: Gemeente Gouda)

Er zijn inmiddels 525 vreedzame scholen in Nederland.

De Bijenkorf is  de 500e vreedzame school in Nederland én  de eerste ‘vreedzame’ school in Gouda. Binnenkort komt daar het Taalplein bij, een school voor kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden. Zij starten begin 2013 met het programma. De NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) heeft een subsidie beschikbaar gesteld om het programma aan te passen aan deze doelgroep.

nsgk logo