X
 wit wat is dvswat is burgenschapsvorming

De Vreedzame School 

is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap, ontwikkeld door CED-groep.

Lees verder....

 Wat zijn de doelen van

De Vreedzame School?

Lees verder...

X
ongewenstgedrag02

Onlangs is bij SWP verschenen het boek Van gedragsregulering naar opvoeding. Over de aanpak van ongewenst gedrag op een ‘vreedzame’ wijze.

 

Lees verder...

 
vs bijeenkomst

Borging: aanbod voor 'oude' scholen.

Recente ontwikkelingen die een nieuwe impuls zouden kunnen geven aan het programma van De Vreedzame School.

Lees verder...
X
proefschrift02

Promotieonderzoek naar De Vreedzame School
In 2013 promoveerde Leo Pauw, de grondlegger van De Vreedzame School op zijn proefschrift ‘Onderwijs en burgerschap: wat vermag de basisschool’. Onderdeel van dit proefschrift was een evaluatieonderzoek naar De Vreedzame School.

 

Lees verder...

 X
NJi rapport

Stand van zaken anti-pestaanpak.
Van de 61 programma's hebben 13 de toets der kritiek kunnen doorstaan. De Vreedzame School is één van die voorlopig goedgekeurde programma's.

Lees verder...
x
amsterdam

Amsterdam: tijd voor een mini-conferentie.
Een groeiend aantal Vreedzame Scholen (nu zo'n 60), (door)ontwikkeling van een programma voor het voortgezet onderwijs op 3 pilotscholen, invoering van De Vreedzame Wijk in 7 deelwijken.

 

Lees verder...

X

boekpresentatie

Boekpresentatie 'Leerlingbemiddeling in het onderwijs'
Het boek houdt een pleidooi om peer mediation in een breder perspectief te plaatsen. Hiermee wordt het risico verkleind dat het na een enthousiaste invoering weer snel verdwijnt.

 

Lees verder...

X

 Deelnemers Domein

 

Scholen die meedoen aan De Vreedzame School kunnen inloggen op het Deelnemers Domein. In het Download Center staan de werkbladen, pictogrammen en illustraties klaar voor weergave in kleur op een digitale schoolbord en als PDF bestand om te downloaden en uit te printen. Verder vindt u hier aan het begin van elk blok het Vreedzame Schooljournaal met voor elke groep een overzicht van de lessen van dat blok en de mogelijkheid voor Vreedzame Scholen om aan elkaar te laten zien wat ze hebben gedaan.. Ook het gehele leerlingvolgsysteem van De Vreedzame School en de Nieuwsbrieven voor Ouders kunnen hier worden gedownload.

Op het Vreedzame Schoolplein worden bijdragen van scholen geplaatst die iets bijzonder hebben bedacht of georganiseerd en dat graag aan iedereen willen laten weten.

journaal