Contact

 

X
 wit wat is dvswat is burgenschapsvorming

Wat is
De Vreedzame School
 

 Wat zijn
de doelen van De Vreedzame School

 


 

Wie zijn wij?

X
klasseapart

Dit artikel in het februarinummer van Klasse Apart gaat over Beste Burgers, een versie van het programma van De Vreedzame School voor leerlingen met een verstandelijke beperking.

Lees het artikel

X
kinderraden

In verschillende vreedzame wijken zijn de afgelopen tijd Vreedzame Kinderraden geïnstalleerd en wijkmanifesten ontworpen. We kunnen ze niet allemaal noemen, maar we geven twee voorbeelden:

 

Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost en Amsterdam-Oud-West.

X
oudermediatoren02

Op verschillende plekken werken we aan het opleiden van ouders als mediatoren in vreedzame wijken. Zo is onlangs in Amsterdam-West de eerste Amsterdamse oudermediatorgroep opgeleid.

 

Lees verder...

X
erkenning nji

Goed nieuws!

De Vreedzame School is erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’, en als zodanig opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut!

 

Lees verder...

X
veelnieuwescholen02

Dit jaar staat de teller al op 115 nieuwe scholen en er komen nog steeds scholen bij. Een absoluut record sinds de start in 1999. Hoe komt het dat er zo’n toenemende belangstelling is voor Vreedzaam?

 

Lees verder...

X
map

De nieuwe map Werken aan Sociale Veiligheid is klaar. Het is een extra handreiking om de sociale veiligheid van kinderen te bevorderen, pesten te voorkomen en om in te grijpen bij pestincidenten, en wel op een manier die past bij de principes van De Vreedzame School.

 

Lees verder...

X
X

 Deelnemers Domein

 

Scholen die meedoen aan De Vreedzame School kunnen inloggen op het Deelnemers Domein. In het Download Center staan de werkbladen, pictogrammen en illustraties klaar voor weergave in kleur op een digitale schoolbord en als PDF bestand om te downloaden en uit te printen. Verder vindt u hier aan het begin van elk blok het Vreedzame Schooljournaal met voor elke groep een overzicht van de lessen van dat blok en de mogelijkheid voor Vreedzame Scholen om aan elkaar te laten zien wat ze hebben gedaan. Ook de Nieuwsbrieven voor Ouders kunnen hier worden gedownload.

Op het Vreedzame Schoolplein worden bijdragen van scholen geplaatst die iets bijzonder hebben bedacht of georganiseerd en dat graag aan iedereen willen laten weten.

journaal 

 

 

 

.