Contact

 

X
 wit wat is dvswat is burgenschapsvorming

Wat is
De Vreedzame School
 

 Wat zijn
de doelen van De Vreedzame School

 


 

Wie zijn wij?

X
katern verkiezingen

In het aparte Katern Verkiezingsproject doen we een voorstel voor een verkiezingsproject op uw school, waarmee u kunt aansluiten bij de actualiteit, en waarmee u uw leerlingen niet alleen kennis maar ook aldoende ervaring laat opdoen met democratie.

 

Lees verder...

X
digitaalKZI

Hoe weet u of u de beoogde doelen bereikt? Hoe zit het met de borging van alle inspanningen die u als Vreedzame School hebt gedaan? Hoe weet u of leerlingen zich veilig voelen op school? En wat kunt u doen om dit structureel te verbeteren?

 

Lees verder...

X
kaart02

Dit nieuwe schooljaar zijn er al weer 76 nieuwe scholen en de teller staat nog niet stil. En in de slipstream van De Vreedzame School groeit ook De Vreedzame Wijk.

 

Lees verder...

X
presenter blok5

Blok 1, 2, 3 en 4 waren al met behulp van de Prowise Presenter software gedigitaliseerd. Nu zijn ook de lessen van ook Blok 5 beschikbaar!

 

Lees verder...

X
blok06

Blok 6: We wij allemaal anders wordt vernieuwd.

 

De maatschappij staat niet stil. De toenemende polarisatie en wrijving tussen bevolkingsgroepen in de samenleving vragen om een pedagogisch antwoord.

 

Lees verder...

X
prentenboekenlijst

Prentenboeken zijn vaak niet heel lang leverbaar, en inmiddels zijn dan ook weer enkele boeken uit de roulatie. Dat vormt een terugkerend probleem, hetgeen we proberen op te vangen door de lijst met enige regelmaat te actualiseren.

 

Lees verder...

X

 Deelnemers Domein

 

Scholen die meedoen aan De Vreedzame School kunnen inloggen op het Deelnemers Domein. In het Download Center staan de werkbladen, pictogrammen en illustraties klaar voor weergave in kleur op een digitale schoolbord en als PDF bestand om te downloaden en uit te printen. Verder vindt u hier aan het begin van elk blok het Vreedzame Schooljournaal met voor elke groep een overzicht van de lessen van dat blok en de mogelijkheid voor Vreedzame Scholen om aan elkaar te laten zien wat ze hebben gedaan. Ook de Nieuwsbrieven voor Ouders kunnen hier worden gedownload.

bol 

 

 

 

.