Contact

maat76

 x

wereldballen01

Het complete programma voor peuters:

terug witPer blok zijn activiteiten beschreven die uitnodigend zijn om samen met kinderen op speelse wijze aan de beoogde doelstellingen te werken. Per blok en bij de activiteiten staan doelen beschreven, die helpen leidsters om hun aanbod goed af te stemmen op de kinderen. Kenmerkend voor de activiteiten uit de peutermap  is dat u ze goed kunt integreren binnen uw bestaande (VVE)-programma. De activiteiten zijn er onder andere op gericht om kinderen positieve ervaringen op te laten doen op het gebied van samenwerken.
In De Vreedzame School maken we voor jonge kinderen gebruik van de handpoppen Aap en Tijger. Kinderen identificeren zich gemakkelijk met poppen en zijn geneigd gedachten en gevoelens op hen te projecteren. Zodoende leent een rollenspel met poppen zich heel goed om kinderen op betrokken wijze te laten leren.
Ook bij de peuters maken we gebruik van De Vreedzame School-bal, bijvoorbeeld als gespreksregelaar. Voor jonge kinderen is een kleiner exemplaar bal leverbaar.
Taal speelt een belangrijke rol in De Vreedzame School. We stimuleren dat leidsters nieuwsgierig zijn, ‘oor’ en ‘oog’ hebben voor kinderen en kinderen de  taal leren in de context waarin het gebruikt wordt.
U kunt hiervoor gebruik maken van de 32 illustraties behorende bij het programma.
De samenwerking met ouders op het gebied van opvoeding is noodzakelijk om de beoogde pedagogische opbrengsten te realiseren. Per blok zijn er suggesties opgenomen om ouders bij De Vreedzame School te betrekken. Daarnaast zijn er voor de jonge kinderen kletskaarten ontwikkeld. Tijdens elk blok geeft u de bijbehorende kletskaart aan ieder kind mee naar huis. Op de voorkant staat een vrolijke illustratie van Aap en Tijger, die past bij het betreffende blok. Op de achterkant staan activiteiten die ouders met hun kind kunnen doen.
Vanaf blok 4 zijn de boeken beschreven in de activiteiten. Prentenboeken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. In het Download Center van het Deelnemers Domein is binnenkort een lijst beschikbaar met nog meer geschikte prentenboeken, ook voor blok 1-3.
Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal in hetzelfde  tempo. Al op jonge leeftijd zijn vaak grote verschillen te zien. Er zijn kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat zij bepaalde gedragsdoelen halen. Deze kinderen hebben behoefte aan meer begeleiding en ondersteuning. Bij ieder blok staan handelingssuggesties om uw pedagogische ondersteuning af te stemmen op kinderen die minder vanzelfsprekend tot ontwikkeling komen.

om de beurt

Om de beurt