Contact

Inhoud

 

 

In blok 1 - We horen bij elkaar

voorbeeldles downloaden

staan de lessen in het teken van groepsvorming en het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.

 

 

In blok 2 - We lossen conflicten zelf op

voorbeeldles

downloaden

leren de leerlingen het begrip ‘conflict’, en ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Na dit blok verwachten we van de leerlingen dat ze zelf, met behulp van een heel eenvoudig stappenplan, hun conflicten zelf oplossen.

 

Blok 3 - We hebben oor voor elkaar

voorbeeldles downloaden

besteedt aandacht aan communicatie. Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. In dit blok besteden we o.a. aandacht aan de rol van misverstanden, het je kunnen verplaatsen en inleven in een ander, actief luisteren en samenvatten.

 

 

In blok 4 - We hebben hart voor elkaar

voorbeeldles downloaden

staan gevoelens centraal. In dit blok worden onder andere twee belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing geleerd: je eigen gevoelens herkennen en erover kunnen vertellen, en het erkennen en accepteren van de gevoelens van een ander.

 

Blok 5 - We dragen allemaal een steentje bij

voorbeeldles downloaden

gaat in de eerste invoeringsjaren over mediatie, en de jaren daarna over andere vormen van leerlingparticipatie.

 

Blok 6 - We zijn allemaal anders

stelt het open staan voor verschillen centraal. Kinderen onderzoek overeenkomsten en verschillen in hun familie, klas, school, omgeving van de school en de wereld.

 

 

 

 

- Terug naar Lessenserie

witje01