Contact

Module Groepsvergadering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Vooruit dan maar!

Na een korte ‘cursus’ waarin de leerlingen in alle groepen op hun eigen niveau de basisbeginselen van vergaderen leren, houdt elke klas (vanaf groep 3) tweewekelijks een groepsvergadering. De agenda wordt mede bepaald door de leerlingen, en de uitvoering van de vergadering komt, naarmate de leerlingen ouder worden, steeds meer in handen van de leerlingen zelf. De (meeste) besluiten die genomen worden zijn gebaseerd op ‘consensus’. Dat betekent dat niet iedereen het eens hoeft te zijn met het besluit, maar dat er geen overwegende bezwaren meer zijn. Zoals de kinderen zeggen: ‘vooruit dan maar!’

 

Lees verder:

 

- Instructiebijeenkomsten met het team


 

- Terug naar Groepsvergadering

 

witje01