Contact

Module Groepsvergadering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Instructiebijeenkomsten met het team

De groepsvergadering is dé plek waar de stem van de leerlingen gewaarborgd is. Zij neemt een belangrijke plek in in het organogram van de school. Door een vaste structuur en werkwijze in alle groepen is de groepsvergadering het ‘democratisch hart’ van de school. Omdat leerkrachten veelal verschillen in de mate waarin zij kinderen inspraak willen en kunnen geven, kan invoering van de Groepsvergadering ingrijpend zijn voor de school. Vandaar dat het invoeren van deze module gepaard gaat met enkele instructiebijeenkomsten voor het team.

 

In die bijeenkomsten wordt met het team gekeken naar het ‘democratisch speelveld’: waarover mogen kinderen bij ons op school meepraten? Zo bouwt het team aan een eigen visie op inspraak van kinderen en op democratie in de school. Ook is er in de teambijeenkomsten aandacht voor de rol van de leerkracht bij de groepsvergadering. Want die is soms ingewikkeld. Het doel om leerlingen zoveel mogelijk zélf te laten vergaderen en zélf besluiten te laten nemen, staat soms haaks op het klimaat in klas en school, waarin nu eenmaal sprake moet zijn van gezag van leerkracht en overig personeel. Bovendien missen de leerlingen op deze leeftijd, zeker in de beginfase, nog wel eens de benodigde vaardigheden of attitudes om effectief te vergaderen, en om de stem die ze krijgen op een verantwoorde manier te gebruiken.

- terug naar Module Groepsvergadering

 

 

witje01