Contact

Uitgangspunten bij de invoering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Een vreedzame school vraagt vreedzame leraren. De principes van het programma dienen door de leerkrachten te worden ‘voorgeleefd’. Gemotiveerde deelname is daarom noodzaak. Invoering kan alleen als de grote meerderheid van het schoolteam kiest voor De Vreedzame School.

 

Werken aan een vreedzaam klimaat is werken aan een cultuurverandering in de school. Daarbij is soms gedragsverandering nodig. Gedragsverandering bereik je niet door een paar trainingen of door een ander lesprogramma. Het is de combinatie van: andere lessen geven (waardoor ander gedrag gevraagd wordt), zelfreflectie, feedback, training, voorbeelden van anderen, veranderend gedrag van leerlingen, een sterk stimulerende schoolleiding, en collegiale intervisie die bepalend zijn voor succes.

Deze uitgangspunten betekenen onder andere dat het lesprogramma van De Vreedzame School niet zomaar besteld kan worden, maar deel uitmaakt van een integraal programma.
De Vreedzame School bestaat uit:

• een training voor schoolteams;
• klassenbezoeken en coaching van leerkrachten;
• een lessenserie voor alle groepen;
• een informatieavond en workshops voor ouders;
• training voor leerlingmediatoren.

 

Deelname aan De Vreedzame School kan dus alleen in samenhang met het hierboven genoemde invoeringstraject. Het is een programma dat gedurende een aantal jaren een gemotiveerde inzet vraagt van iedereen. Om deel te nemen is het noodzakelijk dat minimaal 70% van het schoolteam ervoor kiest om in te stappen.

 

Lees verder:

 

- Aanbieders

 

- Terug naar Invoeringstraject

 

 

 

voetstapjes