Contact

   

Ouderavond en workshop

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

In het eerste invoeringsjaar wordt een informatieve ouderavond over De Vreedzame School georganiseerd. Het doel hiervan is het geven van voorlichting over De Vreedzame School, én het betrekken van de ouders bij dit programma. Hoe beter de ouders zijn geïnformeerd, en hoe meer ze de principes van De Vreedzame School onderschrijven, hoe beter ze hun kinderen kunnen ondersteunen bij het toepassen van de nieuw geleerde vaardigheden en attitudes.

In het tweede invoeringsjaar kan een workshop over ‘conflicten in het gezin’ verzorgd worden, bestaande uit vier bijeenkomsten, voor belangstellende ouders. Centraal hierin staat hoe je als ouder omgaat met conflicten in en rond het gezin.

Tijdens de invoering gaat de aandacht voortdurend uit naar hoe de school de ouders verder kan informeren over De Vreedzame School (informatieavonden, 10-minutengesprekken, aanmeldingsgesprek, schoolkrant, nieuwsbrief, presentaties in de klas, open lesdagen, koffieochtenden, enzovoort). Ouders zijn aanwezig bij belangrijke ‘Vreedzame School-momenten’, zoals de uitreiking van de mediatordiploma’s, e.d. En in de lesmappen worden geregeld suggesties gegeven om ouders te betrekken bij de inhoud van het programma.
Er kunnen ook cursussen worden gegeven aan de overblijfouders, of ander onderwijsondersteunend personeel.

 

- Terug naar Ouders

 

 

 

 

oudertjes