Contact

Doelstelling van de trainingen.

 

  

In de trainingsbijeenkomsten maken de leerkrachten kennis maken met de uitgangspunten van het programma en de lessen.

De training is verder gericht op:

 

• een gezamenlijke visieontwikkeling in team en het creëren van draagvlak voor

  De Vreedzame School;
• het kunnen toepassen van de principes van De Vreedzame School in het

  dagelijks handelen;
• zelfreflectie: hoe ga ik zelf als persoon met conflicten om, en kan het ook anders?

• hoe kan ik als leerkracht en als team verantwoordelijkheden van leerlingen   vergroten?
• het maken van gezamenlijke afspraken in het team over hoe De Vreedzame

  School invulling krijgt in de eigen school;
• het langzaam maar zeker toewerken naar een andere cultuur in de school.

 

Lees verder:

 

- Stuurgroep

- Klassenbezoeken

 

- Terug naar Teamtrainingen

witje01