Contact

Stuurgroep

 

  

De stuurgroep of werkgroep is de spil van de vernieuwing en vormt het contact tussen de school en de Vreedzame Schooltrainer. De schoolleiding, enkele leerkrachten (soms ook interne begeleiders) uit verschillende bouwen en de trainer hebben zitting in de stuurgroep.

De stuurgroep volgt de ontwikkeling van het project op school, dient als vraagbaak, bereidt samen met de trainer de bijeenkomsten voor, speelt een actieve rol in de teambijeenkomsten en evalueert de training. Voorstellen die in de bijeenkomsten zijn gedaan, worden door de stuurgroep vaak uitgewerkt en in een teamvergadering besproken. De stuurgroep bewaakt de afspraken die eruit voortkomen.

De leden van de stuurgroep voeren, indien praktisch haalbaar, ook klassenbezoeken uit, en voeren de nagesprekken met de leerkrachten. Verder zorgt de stuurgroep voor informatievoorziening naar de ouders, voor het verzamelen van ideeën om het programma te versterken, en voor het regelmatig terug laten komen van De Vreedzame School op team- en bouwvergaderingen..

 

Lees verder:

 

- Klassenbezoeken

 

- Terug naar Teamtrainingen

witje01