Contact

Klassenbezoeken

 

  

Bij een vernieuwing als die van De Vreedzame School staat de leerkracht centraal. Meer nog dan bij elke andere vernieuwing. De Vreedzame School onderwijs je met je hart! Dat betekent dat de leerkracht zichzelf, als mens, inzet om het gewenste resultaat te bereiken. Het gedrag en de onderliggende overtuigingen van een leerkracht vormen dus de belangrijkste aangrijpingspunten bij het vormgeven van De Vreedzame School. Het is van belang dat de leerkracht zich realiseert dat hij of zij niet langer ‘alleenheerser’ kan zijn in een democratische klas. Daarbij is de leerkracht voortdurend bezig met de sociale ontwikkeling van elke leerling. Zo zorgvuldig als de leerkracht is in het onderwijzen van taal en rekenen, net zo zorgvuldig moet hij of zij zijn in het aanleren van verantwoordelijkheid, omgangsvormen en zelfreflectie.

Naast het direct geven van de lessen Vreedzame School, zijn er natuurlijk veel meer manieren om de inhoud en filosofie van De Vreedzame School over te dragen. Met name het benutten van de ‘teacheable moments’ is van belang: situaties en momenten die zich voordoen in de praktijk van alle dag waarin je aangeleerde begrippen en vaardigheden kan toepassen, of nieuwe begrippen en vaardigheden kunt aanleren.

Daarnaast sta je als leerkracht elk moment, elke dag model: in alles wat je doet leef je het gewenste gedrag voor (kinderen bedanken, groeten, uit laten spreken, conflicten op de juiste manier oplossen, kinderen keuzes geven, kinderen op eigen benen zetten, democratisch omgaan met de groep, enzovoort). Klassenebezoeken kunnen helpen bij het voorhouden van de spiegel: hoe doe ik het eigenlijk als leerkracht en wat kan ik wellicht anders doen?

 

- Terug naar Teamtrainingen

witje01