Contact

   

Vreedzaam Actueel December 2011

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 2 van de  Kleutermap is af!

Rond de zomer konden de scholen al het eerste deel van de nieuwe lesmap voor Groep 1 en 2 bestellen (met blok 1 t/m 3), en werd toegezegd dat in december deel 2 zou worden nageleverd. Dat is inmiddels gebeurd. De nieuwe Kleutermap is nu echt af. De lessen en activiteiten in deze map vormen nu een mooi geheel met de rest van het programma tot en met groep 8. Ook voor blok 4, 5 en 6 zijn veel pictogrammen opgenomen. En zijn er weer Kletskaarten bijgeleverd: de kaarten die de kinderen mee naar huis nemen met daarop een activiteit die de ouders met hun kinderen kunnen doen tijdens het betreffende blok.

 

   map kleuters

De Vreedzame School nu ook voor het Speciaal Onderwijs
!

Op 24 en 25 november jl. vond Hét Congres plaats, het jaarlijkse congres over onderwijs aan leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Op de informatiemarkt was veel belangstelling voor de speciale versie van De Vreedzame School voor het Speciaal Onderwijs. De afgelopen jaren is er, in nauwe samenwerking met de Herderschêeschool (ZML), een aparte versie van De Vreedzame School ontwikkeld: Beste Vrienden, voor de SO-afdeling, en Beste Burgers, voor de VSO-afdeling. Al verschillende ZML-scholen hebben het programma ingevoerd, of zijn er mee bezig. In een volgende Vreedzaam Actueel zullen we wat geluiden uit de praktijk laten klinken.

 

vovsomappen

Nieuws van het Vreedzame Schoolplein
.

Het Maakmuseum en Stichting Taalvorming ontwikkelden samen een kunsteducatief project om de opbrengsten van De Vreedzame School te verdiepen. Het eindproduct is een koffer vol verhalen, die gebruikt kan worden in hun eigen klas. Maar ook door andere kinderen, leerkrachten en ouders. Basisschool de Poolster is een van de scholen die aan de slag ging met de koffer.

De Vreedzame School gaat ook over ‘het weer goed maken’, over herstellen wat fout ging. Iedereen maakt wel eens een fout. De kunst is om het dan weer goed te maken en zo de relatie te herstellen. Dat goedmaken mag soms echt wat verder gaan dan alleen: ‘sorry’. 
Hoe help je kinderen bij het excuses aanbieden? Het digitale stappenplan van Kids'Skills kan een mooi hulpmiddel zijn! Lees verder op het Vreedzame Schoolplein...

 

kofferproject

Vreedzame Wijk conferenties groot succes
.

Op 21 september (de Internationale Dag van de Vrede) waren alle wijkmediatoren van de stad Utrecht uitgenodigd in het Vechthuis (een toepasselijke naam) hun laatste training te krijgen. Tegelijkertijd was er een workshop voor de trotse ouders van deze mediatoren, en voor de wijkmediatoren die nu al in het Voortgezet Onderwijs zitten. Lees verder...

 

Op vrijdag 4 november vond in Amersfoort een conferentie plaats over ‘samenhangend opvoeden in de wijk en in de stad’, georganiseerd door Stichting ABC en Eduniek. Onderwijs, welzijn en zorg bogen zich over de vraag hoe zij overeenstemming kunnen bereiken over zo’n gezamenlijk pedagogisch kader. Aan het einde van de conferentie werd een stuurgroep geïnstalleerd om het pedagogisch kader voor Amersfoort verder invulling te geven. Lees verder...

 

vwconferentie

Veel belangstelling voor Vervolgmodule De Groepsvergadering.

Steeds meer scholen voeren de vervolgmodule van De Vreedzame School in: De Groepsvergadering. Hierin staat de invoering van de Groepsvergadering centraal: een democratische vergadering waarin de leerlingen gezamenlijk besluiten nemen over onderwerpen die hen aangaan en waarover zij een stem hebben. De Marcusschool in Utrecht is een van de scholen die met veel succes de groepsvergadering heeft ingevoerd. Leraar24 heeft daar een leuk filmpje over gemaakt.

 

- Lees meer over de Groepsvergadering

- Bekijk het Leraar24 filmpje over de Groepsvergadering

modulegroepsvergadering