Contact

Vreedzaam Actueel Maart 2012


De nieuwe map 'De Vreedzame School' voor peuters is af!

Met de compleet vernieuwde peutermap is het volledige programma van peuters tot en met groep 8 klaar, en is De Vreedzame School verrijkt en verdiept tot een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. In de nieuwe peutermap zijn verschillende activiteiten beschreven waarmee de leidster op een uitnodigende en speelse wijze aan de beoogde doelstellingen kan werken. Lees verder...

x

 peuters

Nieuw draaiboek mediatortraining

Ook de nieuwe map Invoering leerlingmediatie is klaar! De afgelopen tijd is het draaiboek voor de mediatortraining ingrijpend verbeterd en vernieuwd, en daarmee ook aangepast aan het vernieuwde programma van De Vreedzame School. Lees verder...

mediatortje

Vernieuwing Download Center

Steeds meer scholen loggen in op het Deelnemers Domein en gebruiken het digitale materiaal in het Download Center als aanvulling op de gedrukte lessenserie. Dat Download Center wordt in de komende tijd ingrijpend vernieuwd. Lees verder...

downloadcenter

Opening 'vreedzaam schoolplein' De Schakel

Op 7 maart j.l. was de feestelijke opening van het Vreedzame Plein van basisschool De Schakel. Het was de afronding van de cursus waaraan 25 ouders van De Schakel gedurende een aantal weken hebben meegedaan.

Lees verder...

vreedzaamschoolplein

Boekje met 'vreedzame' tips

Leerkrachten in scholen hebben natuurlijk de lesmappen waar veel handvatten in staan om ‘vreedzaam’ gedrag aan te leren bij kinderen. Voor medewerkers in organisaties die meedoen aan De Vreedzame Wijk (zoals bijvoorbeeld in de kinderopvang of het kinderwerk) hebben we nu een klein boekje gemaakt met ‘vreedzame’ tips. Lees verder...

vreedzame tips

Sport in De Vreedzame Wijk: de groene kaart!

In de afgelopen twee jaar zijn er in de stad Utrecht drie sportverenigingen ‘gecertificeerd’ als een Vreedzame Sportvereniging: een taekwondo-vereniging, een judo- en een atletiekvereniging. Dit schooljaar is de voetbalvereniging Kampong ook gestart. Ze hebben de ‘groene kaart’ bedacht! Lees verder...

groene kaart

De Vreedzame Kinderraad: speeddaten!

In alle wijken waar we De Vreedzame Wijk invoeren wordt gestart met een Vreedzame Kinderraad. Het doel hiervan is om kinderen en scholen actief mee te laten denken over de wijk en kinderen een bijdrage te laten leveren aan de buurt of de wijk. In Utrecht bedachten kinderen wel een heel bijzonder idee: speeddaten. Lees verder...

speeddaten