Contact

X
 nieuwsbrief juni 13 proefschrift02 witje01
Promotieonderzoek naar De Vreedzame School

In 2013 promoveerde Leo Pauw, de grondlegger van De Vreedzame School op zijn proefschrift ‘Onderwijs en burgerschap: wat vermag de basisschool’. Onderdeel van dit proefschrift was een evaluatieonderzoek naar De Vreedzame School. Er is een handelseditie van het proefschrift verkrijgbaar via de website van SWP.

Sinds 2006 zijn scholen verplicht om in hun onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap. De Inspectie constateert dat er sinds de wettelijke verplichting in 2006 weinig vooruitgang te zien is en spreekt van een stagnatie. Deze stagnerende ontwikkeling roept een aantal vragen op, zoals: Hoe dient burgerschapsonderwijs eruit te zien? Hoe verhoudt zich de invloed van de school tot die van de ouders, de buurt, de straat en andere contexten waarin kinderen zich begeven? Dit proefschrift levert een bijdrage aan de kennisopbouw rondom burgerschapsvorming in het onderwijs. Hiertoe is het programma De Vreedzame School aan een evaluatieonderzoek onderworpen.

leopauw

 

Het evaluatieonderzoek naar De Vreedzame School toont aan dat het programma niet alleen door veel scholen is ingevoerd, maar dat het tevens theoretisch goed onderbouwd is, in de ogen van de deelnemende scholen werkzaam blijkt en dat het beklijft. Het overgrote deel van de scholen werkt na drie jaar of langer nog met het programma. Een aantal contextuele kenmerken kunnen bevorderend of belemmerend werken, maar in het algemeen worden, in de beleving van de scholen, de doelen van het programma gerealiseerd. Zelfs in wijken met een ‘stevige’ straatcultuur is het programma - in de perceptie van de scholen - werkzaam. Het proefschrift eindigt met een negental aanbevelingen voor burgerschapsonderwijs.Inleiding + volledige tekst proefschrift

Artikel over het proefschrift van het NJi

 

Interview met Leo Pauw in het AD