Contact

X
vreedzaamactueel

Februari 2015


nieuwbriefaanmelden

Lesbrief na de aanslag in Parijs
Enkele dagen na de aanslag in Parijs stuurden we alle Vreedzame scholen een lesbrief met suggesties om de gebeurtenissen in de klas te bespreken met de leerlingen. De lesbrief is in de dagen daarna massaal bekeken en gedownload.

 


1502parijs
 nieuwbriefarchief De 600ste Vreedzame School!
Hoewel de teller inmiddels al op 648 staat, werd op 8 januari jl. feestelijk stilgestaan bij de 600ste ‘Vreedzame School’ in Nederland: de Huibersschool in Amsterdam Slotervaart. Bekijk ook het Vreedzaam Actueel fimpje.

 


1502600stevs

Blok 4 van start: We hebben hart voor elkaar
Op de meeste scholen is begonnen met blok 4 over gevoelens. Op de Narcis-Queridoschool in Amsterdam maakten de leerkrachten een vrolijk filmpje. En in groep 8b bedachten en maakten de leerlingen een vreedzame kruk!

 


1502blok4

De antipestaanpak: stand van zaken
De voorlopig goedgekeurde antipestprogramma's worden de komende periode onderzocht op hun effectiviteit. De Vreedzame School heeft na gedegen onderzoek naar de voorwaarden besloten om zich terug te trekken als onderwerp van onderzoek.


1502pestaanpak

Nieuw katern bij De Vreedzame School: Werken aan Sociale Veiligheid
Aansluitend bij de ontwikkelingen rondom de antipestaanpak komt er bij De Vreedzame School een nieuw katern rondom pesten. Om aan te geven dat het tegengaan van pesten past in een bredere context noemen we dit katern Werken aan Sociale Veiligheid.


1502nieuwkatern

Amsterdammertje van het jaar
Op 12 januari 2015 zijn in de Amsterdamse Stadsschouwburg de winnaars van de verkiezing van het Amsterdammertje van het Jaar 2014 bekend gemaakt door burgemeester Van der Laan. De verkiezing voor bijzondere, kleine Amsterdamse helden werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd.


1502amsterdammertje

Staatssecretaris bezoekt Vreedzame Veilige Publieke Taak
Op 25 november 2014 bracht staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie een werkbezoek aan Kanaleneiland in Utecht. Hij maakte kennis met een aantal van de betrokkenen bij het Utrechts Mediatiemodel en sprak met enkele mensen die meegedaan hadden aan mediatie.


1502staatssecretaris

Vreedzame Wijk 2.0: ouders betrekken
De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk staan nooit stil. Er wordt voortdurend gewerkt aan doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Een van de ontwikkelprojecten is De Vreedzame Wijk 2.0., waarmee we ouders en buurtbewoners meer betrekken bij De Vreedzame Wijk.


1502oudermediatoren

Publicaties
In De Volkskrant, de Stadsdeelkrant Amsterdam-West, het Tijdschrift voor Conflicthantering en De Correspondent verschenen in de afgelopen periode artikelen over De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk.

 


1502publicaties

Een Vreedzame Filmclip
Op 20 november jl. werd een bijzondere filmclip gepresenteerd. In de (vreedzame) wijk Kanaleneiland maakten de kinderen samen met Knalland (een kunstenaarsplatform) een videoclip bij het nummer ‘Vrede’ van hun laatste album ‘VOLHARD’.


1502knalland

Certificering interne trainers Vreedzame Wijk
Op 12 november jl. vond in Utrecht de jaarlijkse netwerkbijeenkomst plaats voor interne trainers in een Vreedzame Wijk. Zij zijn een belangrijke schakel in de borging en verankering van De Vreedzame Wijk. Op de bijeenkomst werden ook de certificaten uitgereikt.


1502trainers

Nu ook wijkmediatoren in De Baarsjes in Amsterdam
Elf leerlingen van de Joop Westerweel- en Visserschool in De Baarsjes zijn onlangs opgeleid tot 'wijkmediator'. Na een aantal trainingsbijeenkomsten kregen de kersverse wijkmediatoren op 28 november jl. tijdens een feestelijke bijeenkomst hun certificaat uitgereikt.


1502baarsjes

Subsidie Gezonde School voor invoering Vreedzame School in 2015-2016
Er komt weer een nieuwe ronde van het ondersteuningsaanbod Gezonde School. Scholen die starten met De Vreedzame School kunnen een subsidie krijgen.

 


1502gezondeschool

Samenwerking CED-Groep met Stichting Vreedzaam
Per 1 januari 2015 is het dienstverband tussen Leo Pauw, de initiatiefnemer en ontwikkelaar van De Vreedzame School, en de CED-Groep in goed overleg beëindigd. Leo Pauw blijft met name de (door)ontwikkelactiviteiten rondom De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk verzorgen, maar dan vanuit Stichting Vreedzaam.


1502samenwerking