Contact

X
vreedzaamactueel

Mei 2015


nieuwbriefaanmelden

Wijkmediatoren Overvecht winnen Tolerantieprijs 2015
De in januari 2015 opgeleide wijkmediatoren uit de wijk Overvecht kregen onlangs de Tolerantieprijs van de Gemeente Utrecht. De Tolerantieprijs is in 1995 ingesteld door de Utrechtse gemeenteraad om initiatieven die de verdraagzaamheid in de stad bevorderen in het zonnetje te zetten. De prijs werd op Bevrijdingsdag uitgereikt door burgemeester Jan van Zanen.


toleratieprijs
 nieuwbriefarchief Ludens kinderopvang een ‘vreedzame’ organisatie
Kinderopvangorganisatie Ludens in Utrecht (kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang) is al jaren partner in het - in Utrecht in vrijwel alle wijken ingevoerde - programma van De Vreedzame Wijk. Op 20 januari jl. heeft de laatste groep van teamleiders en gebiedsmanagers van Ludens  de ‘vreedzame’ training met goed gevolg afgesloten.
ludens02

De groepsvergadering: groep 6 van ‘t Anker in Amersfoort
Op veel Vreedzame Scholen worden ook groepsvergaderingen gehouden: een democratisch overleg waarin de leerlingen gezamenlijk besluiten nemen over onderwerpen die hen aangaan en waarover zij een stem hebben. Ter inspiratie voor andere scholen vroegen we Annelies Dingemans, leerkracht van groep 6 haar ervaringen met de groepsvergadering met ons te delen.


groepsvergadering

Vreedzaam Voortgezet Onderwijs
Al enige jaren is er een experimentele versie van De Vreedzame School voor het V(MB)O, die door een paar VMBO-scholen in Utrecht wordt gebruikt. Op grond van de ervaringen in de praktijk is anderhalf jaar geleden besloten tot doorontwikkeling. Met steun van de Gemeente Amsterdam werken we samen met drie pilotscholen aan een nieuwe versie, die meer voldoet aan de eisen van een V(MB)O-school, en beter past bij de doelgroep.


vmbopilot

Vreedzame filmclips op het VMBO
Dieter Mesker, docent op het Globe College in Utrecht ontwikkelde vorig schooljaar samen met de leerlingen uit klas 3B1 een aantal filmclips over ‘vreedzame’ thema’s, zoals buitensluiten. De films hebben als doel om een klassengesprek over gedrag op gang te brengen, om zo te werken aan de vorming van een positieve groep.


vmbofilmpjes

De af-cool-stoel van Het Tweespan
Op de vreedzame basisschool Het Tweespan in Huissen besloten de leerlingen zelf een afkoelplek te maken. Er was iets bedacht voor op de gang, maar dat vonden de leerlingen maar niks. Ze ontwierpen hun eigen ‘afcoolstoel’.

 


afcoolstoel

Nieuwe ontwikkelingen bij De Vreedzame School
Nieuws over het Katern Werken aan Sociale Veiligheid, handreiking om op een ‘vreedzame’ manier pesten te voorkomen en om in te grijpen in pestincidenten. En over het Kwaliteitszorginstrument Vreedzaam, monitor om na te gaan of de doelen in voldoende mate worden bereikt.


bol

Nieuwe publicaties
Vreedzame artikelen in Basisschoolmanagement en in Het Kind, het magazine van NIVOZ, een hernieuwde uitgave van De Vreedzame Sportvereniging en een interview met de directie van opnieuw 'excellente school' OBS Overvecht uit Utrecht.


publicaties

Korte berichten
Koninklijke belangstelling voor De Vreedzame School, een mooie opmerking van een leerling over een sollicitatiegesprek, een conferentie over conflictmanagement en twee nieuwsbrieven uit Amsterdamse Vreedzame Wijken.


kortnieuws