Contact

X
vreedzaamactueel

September 2015


nieuwbriefaanmelden

Een record aantal nieuwe vreedzame scholen
Was de jaarlijkse aanwas van nieuwe vreedzame scholen meestal rond de 40 tot 50 scholen, dit jaar staat de teller al op 100 en er komen nog steeds scholen bij. Een absoluut record sinds de start in 1999. Hoe komt het dat er zo’n toenemende belangstelling is voor Vreedzaam?


veelnieuwescholen
 nieuwbriefarchief Nieuwe map Werken aan Sociale Veiligheid is klaar
Met deze map bieden we scholen een extra handreiking om de sociale veiligheid van kinderen te bevorderen, pesten te voorkomen en om in te grijpen bij pestincidenten, en wel op een manier die past bij de principes van De Vreedzame School.
map

Update over Kwaliteitszorginstrument Vreedzaam
De tweede pilotronde wordt momenteel afgerond, en we werken aan een goed format voor de rapportage. We lopen iets achter op de planning, aangezien we scholen graag een degelijk en betrouwbaar instrument aan willen bieden, waarbij kinderziektes zijn geëlimineerd.


digitaal02

Subsidie Kinderpostzegels voor uitbreiding Download Center
Op dit ogenblik is er naast de (papieren) handleiding (lesmap) voor de leerkracht op een Vreedzame school, al het Download Center op de website waar werkbladen, pictogrammen e.d. te vinden zijn die in de lessen gebruikt worden. De tijd staat echter niet stil...


kinderpostzegels

Vreedzaam Ruimteschip
OBD Noordwest is vanaf de start van De Vreedzame School een bevlogen partner in de verspreiding van het programma. RK Basisschool ’t Ruimteschip uit Opmeer was de 100e vreedzame school die door de OBD Noordwest is begeleid bij de invoering van De Vreedzame School.


ruimteschip

I wish my teacher knew...
Soms zijn er van die dingen die je in het ‘vreedzame’ hart raken. Kyle Schwartz, een leerkracht van een basisschool in Denver in de VS, wilde meer inzicht in wat haar leerlingen bezig hield. Ze gaf  aan hen de opdracht om de zin 'I wish my teacher knew...' af te maken.


iwish02

Vreedzaam gaat naar Polen
Op 26 augustus bezocht een groep van 30 Poolse leerkrachten de Brede school Fiep Westendorp in Amsterdam. Zij kwamen daar op bezoek om meer te weten te komen over De Vreedzame School en waren onder de indruk van de interacties en het klimaat in de klassen.


polen02

Vreedzame speelborden in Gouda
In de Goudse wijk Achterwillens ontstond tijdens een wijknetwerkbijeenkomst het idee van speelborden. Dit kwam voort uit de zorg over de buitenspelende kinderen en op welke manier de buurtbewoners deze kinderen positief konden benaderen.


speelborden