Contact

X
vreedzaamactueel

Februari 2016


nieuwbriefaanmelden

De Vreedzame School een trede omhoog
Onlangs is De Vreedzame School een trede hoger geklommen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. In deze databank worden pedagogische programma’s opgenomen die door een onafhankelijke commissie zijn erkend.


bol
 nieuwbriefarchief Filmclips uit het vreedzame veld
De redactie van Vreedzaam Actueel ontvangt uit het hele land berichten met foto's en filmpjes over opmerkelijke activiteiten op Vreedzame Scholen. Zo vonden we deze keer in onze mailbox videoclips van een mooi schoollied uit Roermond en een originele uitnodiging voor een ouderavond uit Roosendaal.
clips

Boek op komst over De Vreedzame Wijk
Met de groei van het aantal Vreedzame scholen neemt ook het aantal vreedzame wijken toe. Daarmee ontstaat ook steeds meer behoefte aan een handreiking voor (professionele) opvoeders in vreedzame wijken. Goed nieuws: in april verschijnt bij Uitgeverij SWP 'De Vreedzame Wijk. Een praktische gids voor een samenhangend opvoedklimaat in de wijk'.


boekvw

Vreedzame Kinderraden
In verschillende vreedzame wijken zijn de afgelopen tijd Vreedzame Kinderraden geïnstalleerd en wijkmanifesten ontworpen. We kunnen ze niet allemaal noemen, maar we geven twee voorbeelden: Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost en Amsterdam-Oud-West.


kinderraden

Doorlopende lijn wijkmediatoren van PO naar VO
In de wijk Overvecht in Utrecht zijn dit jaar weer nieuwe wijkmediatoren opgeleid, en is op een bijzondere wijze een verbinding gemaakt met het voortgezet onderwijs én met alle partners in de wijk. De in totaal 58 nieuwe wijkmediatoren kwamen bijeen tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Vreedzame VO-school 'Trajectum College'.


wijkmediatoren02

Ook ouders als mediator in De Vreedzame Wijk
Op verschillende plekken werken we aan het opleiden van ouders als mediatoren in vreedzame wijken. Zo is onlangs in Amsterdam-West de eerste Amsterdamse oudermediatorgroep opgeleid. Op 18 januari kregen ze – gelijk met de leerlingmediatoren van de Narcis Queridoschool hun diploma.


oudermediatoren

Nieuwe materialen De Vreedzame School
Geregeld verschijnen er nieuwe materialen bij De Vreedzame School. Wij vragen deze keer uw aandacht voor een format voor een Beleidsplan Sociale Veiligheid en de nieuwe folder over de speciale versie van het programma van De Vreedzame School voor ZML scholen: Beste Vrienden, Beste Burgers.


materialen

Lesbrieven van De Vreedzame School
Vanuit De Vreedzame School ontwikkelen we geregeld lesbrieven rondom actuele maatschappelijke kwesties. Scholen waarderen deze extra ondersteuning, zoals blijkt uit de reacties die we ontvangen van leerkrachten en uit de downloadcijfers. Binnenkort verschijnt een lesbrief over het thema ‘4 en 5 mei’, over herdenken en het vieren van de vrijheid.


lesbrieven