Contact

X
vreedzaamactueel

Juni 2016


 nieuwbriefaanmelden

Het schooljaar afsluiten met uw groep
Het is bijna vakantie. Hoe sluiten we het jaar samen met de kinderen op een ‘vreedzame’ wijze af? Hieronder vindt u een paar suggesties. Ze kunnen in de klas gebruikt worden, maar ook in een buitenschoolse setting. Elke activiteit maakt gebruik van een andere werkvorm om kinderen te laten reflecteren op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar komend schooljaar.


vakantie
 nieuwbriefarchief

Nieuw boek over De Vreedzame wijk
Op 9 juni jl. werd in Amsterdam (op de landelijke netwerkbijeenkomst van Vreedzame Wijk-trainers) het eerste exemplaar van het boek De Vreedzame Wijk overhandigd aan Dwight van van de Vijver, de ‘vreedzame’ wijkagent die ook op de cover van het boek is afgebeeld.
Het boek is een praktische handreiking voor zowel professionele opvoeders als ouders, vrijwilligers en bewoners die in een ‘vreedzame’ wijk met kinderen en jongeren in aanraking komen..


boekuitreiking

Vreedzame School-lessen op het digibord
In het Deelnemers Domein van de website vindt u naast de gedigitaliseerde lessen, ook alle andere materialen die u nodig heeft als vreedzame school. Op verzoek van veel leerkrachten werken wij momenteel aan het digitaliseren van de Vreedzame School-lessen. Nieuwe lessen, filmpjes en andere materialen die we in de toekomst gaan ontwikkelen komen voortaan alléén beschikbaar via dit afgeschermde deel van de website.


bol

Vreedzaam in het VO: Democratie kun je leren!
In Nederland werken inmiddels ruim 800 basisscholen met het programma van De Vreedzame School. Een aantal dat jaarlijks toeneemt. In meer dan 25 wijken wordt ook gewerkt aan invoering van De Vreedzame Wijk (verbreding naar de wijkinstellingen). Een belangrijke schakel is de doorgaande lijn richting voortgezet onderwijs. De afgelopen periode is in samenwerking met drie Amsterdamse VO-scholen (en met steun van de Gemeente Amsterdam) een nieuwe versie van De Vreedzame School voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Het programma heeft de titel gekregen ‘Democratie kun je leren!’.


vo

Praat mee over burgerschapsvorming in Onderwijs2032
Afgelopen januari bracht de Commissie Schnabel advies uit over hoe het onderwijs er in 2032 uit zouden kunnen zien. Een belangrijk onderdeel van het advies gaat over burgerschapsonderwijs, over de persoonlijke en maatschappelijke vorming van de leerling. We kunnen ons voorstellen dat er scholen en leerkrachten zijn die - werkend met De Vreedzame School - graag mee zouden praten. Dat kan!


 

2032

Berichten uit het vreedzame veld
Op OBS Sprinkels in Meppel zijn ze zo enthousiast over De Vreedzame School dat ze er zelf een film over hebben gemaakt. En in het Rotterdams Onderwijs Magazine verscheen onlangs een artikel over de 'vreedzame' Augustinusschool in de 'vreedzame' wijk het Oude Westen in Rotterdam.


sprinkels

Het digitale Kwaliteitszorginstrument bij De Vreedzame School
U werkt of gaat werken met het programma van De Vreedzame School. Hoe weet u of u de beoogde doelen bereikt? Hoe zit het met de borging van de inspanningen die u als vreedzame school doet of hebt gedaan? Hoe weet u of uw leerlingen zich veilig voelen op school? En wat kunt u doen om dit structureel te verbeteren?

Antwoord op deze vragen krijgt u met het nieuwe Kwaliteitszorginstrument bij De Vreedzame School.


digitaal02

Aap en Tijger helpen peuters conflicten op te lossen in Groningen
Ook in Groningen leeft De Vreedzame Wijk. De afgelopen jaren is in twee wijken de aanpak ingevoerd, en met enige regelmaat verschijnt er een nieuwsbrief uit het hoge Noorden. Deze keer met nieuws uit de kinderopvang en de peuterspeelzaal.

 


aaptijger

Klaar voor de start?
In dit schooljaar heeft u eerder bericht ontvangen over de aangepaste en nieuwe lessen in Blok 1 om het programma De Vreedzame School aan te scherpen op het gebied van sociale veiligheid en pesten. Mocht u deze lessen nog niet opgenomen hebben in de groepsmappen, dan vindt u in dit artikel een link om ze alsnog te downloaden.


map

Beleidsplan Sociale Veiligheid op Sunte Werfert
Alle scholen zijn wettelijk verplicht een beleidsplan Sociale Veiligheid te hebben. Ben Hollander, directeur van de Sunte Werfert in Elst (Gld), vertelt hoe het op zijn school is aangepakt.

 


sunte werfert

Utrecht, een vreedzame stad
Wie de afgelopen periode het Stadskantoor in Utrecht binnenkwam, stuitte onmiskenbaar op De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk. Manshoge borden maakten zichtbaar hoe ‘vreedzaam’ de stad inmiddels is.

 


utrecht

De Spanker, ook ZML-leerlingen krijgen een stem
Ook in het speciaal onderwijs wordt De Vreedzame School volop gebruikt. De Spanker in Kampen is een van de scholen die de aparte versie voor het ZML-onderwijs heeft ingevoerd.

 


spanker