Contact

X
vreedzaamactueel

November 2016


 nieuwbriefaanmelden

De Veiligheidsthermometer in het digitale Kwaliteitszorginstrument
Sinds enkele maanden is het kwaliteitszorginstrument bij De Vreedzame School gereed. Het geeft scholen de gelegenheid om na te gaan of de doelen van het programma worden bereikt en hoe het staat met de borging. Al een flink aantal scholen heeft het instrument besteld. Het bestaat uit vier verschillende deelinstrumenten, waaronder de Veiligheidsthermometer.

Lees verder...


digitaal02
 nieuwbriefarchief

Groei van Vreedzaam zet door
Na een record in het schooljaar 2015-2016 (116 nieuwe scholen) zet de groei van Vreedzaam ook dit jaar door. Dit nieuwe schooljaar zijn er al weer 76 nieuwe scholen en de teller staat nog niet stil. En in de slipstream van De Vreedzame School groeit ook De Vreedzame Wijk. Steeds meer gemeenten zien de voordelen van het scheppen van pedagogische samenhang rondom vreedzame scholen.

Lees verder...


kaart

Vreedzame School-lessen op het digibord
Blok 1, 2 en 3 zijn inmiddels met behulp van de Prowise Presenter software gedigitaliseerd, tot genoegen van veel leerkrachten. Suzanne, leerkracht in groep 7: ‘De gedigitaliseerde lessen geven mij houvast bij het geven van de lessen. Zo houd je de structuur van de les goed vast en heb ik het minder nodig om in de map te kijken tijdens de les. En mijn instructie wordt mooi ondersteund met de plaatjes en picto’s.’.

Lees verder...


digilessen

Anti-radicalisering en De Vreedzame School

De spanningen in de samenleving komen natuurlijk ook de school binnen. Niet alleen via de leerlingen en de ouders, maar ook via de verwachtingen van de overheid. Landelijk en lokaal zijn er plannen gemaakt om te werken aan anti-radicalisering. Onderdeel van al die plannen is ook altijd ‘preventie’. Moet het onderwijs daar ook een rol in spelen? En kan De Vreedzame School een bijdrage leveren?

Lees verder...


radicalisering

Vernieuwing blok 6 WE ZIJN ALLEMAAL ANDERS
De maatschappij staat niet stil. De toenemende polarisatie en wrijving tussen bevolkingsgroepen in de samenleving vragen om een pedagogisch antwoord. Nu meer dan ooit willen we kinderen al op jonge leeftijd leren omgaan met de soms scherpe verschillen tussen mensen. Om die reden gaan we de reeds bestaande lessenserie rondom dit thema in blok 6 voor groep 7 en 8 vernieuwen.

Lees verder...


 

blok06

Groep 1-2: prentenboekenlijst en lessen aangepast!

In de lesmap van De Vreedzame School voor groep 1 en 2 zijn wijzigingen aangebracht. Aanleiding hiervoor was de actualisering van de prentenboekenlijst. Prentenboeken zijn vaak niet heel lang leverbaar, en inmiddels zijn dan ook weer enkele boeken uit de roulatie. Dat vormt een terugkerend probleem, hetgeen we proberen op te vangen door de lijst met enige regelmaat te actualiseren.

Lees meer...


prentenboekenlijst

Lesbrief Zwarte Piet

Vorig jaar stuurden we alle vreedzame scholen een lesbrief over Zwarte Piet, om scholen een handvat te geven om de discussie over dit gevoelige thema op een ‘vreedzame’ wijze te voeren met leerkrachten, leerlingen (bovenbouw) en ouders. Veel scholen gaven aan de lesbrief gewaardeerd te hebben. Vandaar dat we hem middels deze Vreedzaam Actueel opnieuw onder uw aandacht brengen.

Lees meer...


zwartepiet

Amsterdammertje van het Jaar 2016
Een bericht speciaal voor Amsterdamse vreedzame scholen en wijken: GEZOCHT: jonge rolmodellen (8-15 jaar) die zich inzetten voor iets of iemand zonder dat daar wat tegenover staat. Wie draagt er altijd zijn steentje bij, staat altijd klaar voor een ander, inspireert anderen met zijn of haar gedrag, of heeft een groot hart voor de wijk?

Lees verder...


amsterdammertje02

In en uit het Vreedzame veld

Over een mooi voorbeeld van een vreedzame grondwet, De Vreedzame School op HÉT CONGRES, De Vreedzame School op de NOT, een nieuw artikel over Vreedzaam en sociale veiligheid, het Congres zorgcoördinatoren VO en de cursus Werken aan sociale veiligheid binnen Vreedzame School.

Lees verder...


grondwet