Contact

X
vreedzaamactueel

December 2013


nieuwbriefaanmeldennieuwbriefarchief

Blok 4: We hebben hart voor elkaar

Na de Kerstvakantie starten de meeste scholen met blok 4, over gevoelens. Een mooie kans om te werken aan een klas en school waarin kinderen ‘hart voor elkaar hebben’: een zorgzame houding ten opzichte van elkaar. Dat gaat makkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen kunnen inleven. Bij het nieuwe katern voor het speciaal basisonderwijs zijn ook voor blok 4 een paar nieuwe illustraties gemaakt, die wellicht ook goed bruikbaar zijn voor de basisschool.

Lees verder...


blok04

De Vreedzame School: ook een anti-pestaanpak

Het ziet er naar uit dat scholen in 2015 bij wet verplicht worden een structurele anti-pestaanpak te hebben die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Die wetgeving is het sluitstuk in het plan van aanpak tegen pesten dat staatssecretaris Dekker en Kinderombudsman Dullaert in maart 2013 presenteerden. De Inspectie gaat erop toezien dat scholen de wet naleven. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting halverwege 2014 bij de Tweede Kamer ingediend.

Lees verder...


pesten

De Vreedzame Wijk in Amsterdam

In Amsterdam wordt hard gewerkt aan een ‘vreedzame stad’. Steeds meer scholen kiezen voor het programma van De Vreedzame School, en inmiddels wordt al in zes wijken gewerkt aan de invoering van De Vreedzame Wijk. De Baarsjes is sinds 22 november 2013 officieel een ‘Vreedzame Wijk’.

Lees verder...


baarsjes

Gemeenteraadsverkiezingen op komst

Op 19 maart 2014 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats in Nederland. Een kans om te benutten als het gaat om democratisch burgerschap! In de lesmap van groep 8 is achter blok 5 een apart katern opgenomen (Katern Verkiezingsproject). In dit Katern is een voorstel voor verkiezingsproject op uw school uitgewerkt, waarmee u kunt aansluiten bij de actualiteit, en waarmee u uw leerlingen ervaring kunt laten opdoen met democratie in de praktijk.

Lees verder...


Verkiezingen

Conferenties en Publicaties
Op 16 januari 2014 organiseren de Hogeschool Utrecht in samenwerking met de werkgroep Restorative Justice Nederland een werkconferentie over herstelgericht werken in het onderwijs. Op 12 februari 2014 organiseert de Werkgroep Burgerschap en Sociale Integratie van de Utrechtse Onderwijs Agenda een miniconferentie over burgerschapsvorming in de stad Utrecht. Onderwijs Maak Je Samen (gecertificeerd Vreedzame School-partner) organiseert op 29 januari 2014 in Breda een gratis kennismakingsbijeenkomst over De Vreedzame School.

In het decembernummer van Didactief is een artikel gepubliceerd van Leo Pauw naar aanleiding van het verschijnen van zijn proefschrift deze zomer.
Lees verder...


Conferenties

Een Vreedzaam Gastouderbureau
Esther Boverhof is sinds dit jaar eigenaar en houder van Gastouderbureau Mamaloetje. Ze werkt al 15 jaar in de kinderopvang, waarvan de laatste jaren in Utrecht bij Saartje Kinderopvang, waar mede onder haar impulsen de Vreedzame Wijk-aanpak is ingevoerd. Gastouderbureau Mamaloetje is het eerste Vreedzame Gastouderbureau van Nederland.

Lees verder...


Mamaloetje

Tegengeluid
In een interview in Vrij Nederland bepleit Micha de Winter reflectie op de idealen die we nastreven met ons onderwijs. Opvoeden van kinderen tot democratische burgers is nogal uit de mode, zegt De Winter.

Lees verder...
 

MichaDeWinter