Contact

X
vreedzaamactueel

Maart 2014


nieuwbriefaanmelden

Een leerlingvolgsysteem en De Vreedzame School?

Een terugkerende vraag van scholen is: ‘Is of komt er een leerlingvolgsysteem dat past bij De Vreedzame School?’ Of soms gerichter: ‘Onze school gebruikt ZIEN als leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, en is er een koppeling te leggen tussen de uitkomsten van ZIEN en het gebruik van De Vreedzame School?’ In deze Vreedzaam Actueel zetten we de zaken weer even op een rij.

Lees verder...


leerlingvolgsysteem
 nieuwbriefarchief

Blok 5 op komst: We dragen allemaal een steentje bij

De meeste scholen die werken met het programma van De Vreedzame School zijn inmiddels bezig met blok 4 over het omgaan met gevoelens (We hebben hart voor elkaar). We blikken even vooruit naar blok 5 (We dragen allemaal een steentje bij).

Lees verder...


blok05

Instructiefilmpje mediatie

We hebben de afgelopen periode een instructiefilmpje gemaakt over mediatie. Aan de hand van het stappenplan is een mediatie in scène gezet en opgenomen met een viertal leerlingen van de Rietendakschool in Utrecht. Het filmpje kan goed gebruikt worden in blok 5 in de invoeringsfase, wanneer in alle groepen (vanaf groep 3) mediatie wordt aangeleerd en geoefend.

Lees verder...


mediatie

Het Vriendschapsschoolproject in blok 6 (groep 6)

Blok 6 'We zijn allemaal anders' wil een open houding tegenover verschillen stimuleren bij de leerlingen. De meeste scholen starten met blok 6 in mei. We vragen nu alvast uw aandacht voor blok 6, omdat er in groep 6 de mogelijkheid wordt genoemd van een uitwisseling tussen twee scholen (het Vriendschapsschoolproject). En we weten uit ervaring dat het voorbereidingstijd kost om die uitwisseling te organiseren.

Lees verder...


vriendschapsproject

Onderzoek bevestigt lange adem in Vreedzame Wijk

Invoering van De Vreedzame Wijk is een kwestie van lange adem. We ervaren dat dagelijks in de inmiddels meer dan 20 ‘vreedzame’ wijken in Nederland. Onderzoek van de Universiteit Utrecht bevestigt dat. In de wijk Kanaleneiland in Utrecht is door de onderzoekers een serie metingen gedaan. Bij de start van de invoering (2010), na een jaar (in 2011) en onlangs zijn de resultaten bekend gemaakt van de derde meting die plaatsvond in 2012 en doorlopend in 2013. De resultaten zijn bemoedigend!
Lees verder...


onderzoekkanaleneiland

Startbijeenkomst Vreedzame Wijk in het Oude Westen in Rotterdam

Op 24 januari jl. vond de startbijeenkomst plaats van de eerste Vreedzame Wijk in Rotterdam, in de wijk het Oude Westen. De bijeenkomst vond plaats in de Leeszaal, waar vertegenwoordigers van veel verschillende ‘partijen’ aanwezig waren. Het Oude Westen is een multiculturele wijk van Rotterdam aan de westkant van het centrum. Kenmerkend voor de wijk is enorme diversiteit, en de actieve bewoners.

Lees verder...


oudewesten

Startbijeenkomst Vreedzame Wijk in de Transvaalbuurt in Amsterdam

Op 11 februari jl. vond ook in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost de startbijeenkomst plaats van De Vreedzame Wijk. De afgelopen maanden is met allerlei partijen in de wijk gesproken over hun deelname aan en betrokkenheid bij De Vreedzame Wijk. Op 11 februari werd in het Tugelahuis de officiële start gegeven.

Lees verder...


transvaal

Werkconferentie over de burgerschapsvorming van de Utrechtse jeugd

Op 12 februari jl. vond een bijzondere werkconferentie plaats in Utrecht. De Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) 2010-2014 heeft als doel gesteld dat Utrechtse scholen voor primair en voortgezet onderwijs voor 1 januari 2015 een programma voor burgerschapsvorming hebben ingevoerd. In dit kader is in opdracht van de Werkgroep Burgerschap & Sociale Integratie van de UOA een notitie uitgebracht waarin een gezamenlijke visie op burgerschapsvorming is opgetekend.

Lees verder...


werkconferentie