Contact

X
vreedzaamactueel

Juni 2014


nieuwbriefaanmeldennieuwbriefarchief

Soms zijn we - ook kinderen - zó bezig zijn met ons eigen belang, dat we zomaar vergeten dat we leven in een gemeenschap en dat we ook verantwoordelijk zijn voor elkaar. Dat is wat we kinderen willen meegeven middels De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk: hoe doe je dat, bij elkaar horen, hoe leef je je in, in je vrienden, hoe geef je een ander het gevoel dat hij er mag zijn, hoe sta je open voor kinderen die anders zijn, hoe kun je je steentje bijdragen aan ons gemeenschappelijk belang? Dat is een flinke opgave, maar het is wel wat de samenleving nodig heeft: dat je je een beetje om elkaar bekommert.  In deze nieuwsbrief geven we weer een paar voorbeelden van de inspanningen die we samen met veel bevlogen mensen in de praktijk leveren, op weg naar zo’n samenleving.

 


 

Borging: aanbod voor 'oude' scholen
Recente ontwikkelingen die een nieuwe impuls zouden kunnen geven aan het programma van De Vreedzame School. (+ video)

 

 


 

vs bijeenkomst

Hoe om te gaan met ongewenst gedrag?
Juli 2014 verschijnt het boek 'Van gedragsregulering naar opvoeding' over het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag in De Vreedzame School.

 

 


 

boekcover

Stand van zaken anti-pestaanpak
Van de 61 programma's hebben 13 de toets der kritiek kunnen doorstaan. De Vreedzame School is één van die voorlopig goedgekeurde programma's.

 

 


 

pestrapport

Blok 6: We zijn allemaal anders
De meeste scholen zijn bezig met blok 6. Op obs De Kaleidoskoop in Utrecht deden ze dit jaar in de kleuterbouw een zelf bedachte activiteit.

 

 


 

vriendschapsproject

Amsterdam: tijd voor een mini-conferentie
Een groeiend aantal Vreedzame Scholen (nu zo'n 60), (door)ontwikkeling van een programma voor het voortgezet onderwijs op 3 pilotscholen, invoering van De Vreedzame Wijk in 7 deelwijken.

 


 

amsterdam

Buren in beeld: het eerste Vreedzame zwembad
Leerlingen van de Marcusschool in Utrecht doopten - samen met wethouder Victor Everhardt - de Utrechtse zwembaden om tot de eerste Vreedzame zwembaden van Nederland.

 


 

zwembad

Boekpresentatie 'Leerlingbemiddeling in het onderwijs'
Het boek houdt een pleidooi om peer mediation in een breder perspectief te plaatsen. Hiermee wordt het risico verkleind dat het na een enthousiaste invoering weer snel verdwijnt. (+ video)

 


 

boekpresentatie

Kort nieuws
Een stoomcursus voor nieuwe leerkrachten in de regio Utrecht, openbare basisschool De Klimop vertelt over het effect van Vreedzaam in hun school, en PC basisschool de Ridderhof maakt Vreedzame foto's.

 


 

gespot