Contact

X
 wit parijs02 witje01
X

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

 

De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo komt met leraren, leerlingen en ouders de school binnen, zoals het wereldnieuws wel vaker de school binnenkomt. Wij kunnen ons goed voorstellen dat het moeilijk is om hier als school op een pedagogische wijze mee om te gaan.

 

Download hier de lesbrief
Hoe om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Tegelijkertijd is dat in onze optiek wel nodig. Om verschillende redenen.

  • Een school die werkt met het programma van De Vreedzame School heeft een duidelijke pedagogische doelstelling: kinderen leren wat het betekent om in een democratische samenleving op te groeien. De aanslag in Parijs zet de discussie over de grondwaarden van een democratie op scherp. Het is - hoe verschrikkelijk ook - een gebeurtenis die vraagt om een pedagogische reactie. Het is een uitgelezen kans om met de leerlingen het leven in een democratie te bespreken.
  • Een gevolg van de aanslag kan zijn dat bevolkingsgroepen - ook in ons land - tegenover elkaar komen te staan. Dit raakt de kinderen in onze klassen, zeker in wijken met een deels islamitische bevolking. De school kan daarin wellicht een compenserende bijdrage leveren.
  • Ook al gebeurde deze aanslag niet in ons eigen land, het geweld is dichtbij gekomen. Voor kinderen in de leeftijd van de basisschool blijven dergelijke gebeurtenissen misschien op afstand, maar toch komen de gevoelens, gedachten en meningen die daarover meestal buiten de school ontstaan, de komende weken op kindervoeten de school in.
witje01

          In uw groep zitten misschien:

  • leerlingen die zelf veel geweld hebben meegemaakt en bij wie het korstje op hun wonden weer wordt open gekrabd;
  • leerlingen uit gezinnen waarvan de ouders zulke traumatische ervaringen hebben opgedaan;
  • leerlingen met familie en vrienden in de gebieden die nu in oorlog zijn of waar terroristische aanslagen dreigen;
  • leerlingen die door hun geloof en cultuur op de een of andere manier meer verbonden zijn met de recente gebeurtenissen, en daar thuis nadrukkelijk mee worden geconfronteerd.
  • Een discussie over de voors en tegens van terreur en oorlogsgeweld is voor hen geen ver-van-mijn-bed-show, maar zou zo maar een bedreigende werkelijkheid kunnen zijn.
  • En misschien nog wel de belangrijkste reden: we zullen altijd – zeker in opvoeding en onderwijs – een inspanning moeten verrichten om ervoor te zorgen dat onze jeugd zich wil verbinden met deze democratische samenleving. Hoe ingewikkeld de materie ook is, en hoe weinig we ook kunnen veranderen aan de mondiale problemen, wat we wél kunnen doen is onze bijdrage leveren aan die zo noodzakelijke binding van  jongeren met onze samenleving.

Het programma van De Vreedzame School is een krachtig instrument om verstandig met conflicten en meningsverschillen in school en klas om te gaan. Onder deze omstandigheden willen wij alle scholen laten delen in de ervaringen die we hieromtrent hebben opgebouwd. In dit katern geven we eerst een aantal algemene suggesties, en vervolgens vier uitgeschreven lesbrieven die ingezet kunnen worden in de klassen.

 


Download hier de lesbrief
Hoe om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?