Contact

   

Tijdsbesteding en overige kosten

 

   

 

 


 

 

Hoewel de kosten van invoering van het programma afhankelijk zijn van o.a. de grootte van de school, is hieronder een voorbeeld opgenomen van een gemiddelde school.

 

Eerste jaar:

• training leerkrachten (5 bijeenkomsten)
• overleg stuurgroep (5 bijeenkomsten)
• klassenbezoeken (afhankelijk van aantal leerkrachten)
• totale tijd inzet begeleiding: 70 uur (kosten afhankelijk van gehanteerde uurtarief)

 

Tweede jaar:

• training leerkrachten (3 bijeenkomsten)
• training leerlingmediatoren (3 bijeenkomsten)
• workshop ouders (en evt. buurtinstellingen)
• overleg stuurgroep (5 bijeenkomsten)
• totale tijd inzet begeleiding: 60 uur

Overige kosten:

Per groep dient de school een lesmap en enkele andere materialen aan te schaffen. De kosten per groep bedragen ongeveer €75,-.
Voor de kleutergroepen is een basislijst met prentenboeken opgesteld. Geprobeerd is zoveel mogelijk uit te gaan van boeken die veelal al in scholen aanwezig zijn. Indien dat niet het geval is, zal een aantal van deze boeken moeten worden aangeschaft.

Daarnaast betaalt elke school eenmalig licentiekosten (voor scholen met meer dan 100 leerlingen €1260,-, voor kleinere scholen €630,- ; deze bedragen zijn exclusief BTW).

 

- terug naar Deelnemen

 

 

 

  witje01