Contact

X
 wit digitaal witje01
X

Onderwijsinspectie geeft groen licht voor gebruik digitale Veiligheidsthermometer

 

Er is groen licht vanuit de Onderwijsinspectie voor het monitoren van sociale veiligheid met de digitale Veiligheidsthemometer (onderdeel van het Kwaliteitszorginstrument KZI). De Veiligheidsthermomenter maakt gebruik van de Tevredenheidsenquête van Vensters van de PO-Raad. Dit hele schooljaar, 2017-2018, verandert er inhoudelijk niets aan de enquête van Vensters en daarom ook niets aan de Veiligheidsthermometer.

 Belangrijke aandachtspunten om te voldoen aan de wettelijke eisen voor het monitoren:
De Vreedzame School is via de digitale Veiligheidsthermometer één van de doorleveranciers van de Leerlingtevredenheidsenquête.

  • Neem de Veiligheidsthermometer daarom af tussen 1 november en 30 april.
  • Bij uw bestelling van het KZI/VT vinkt u aan dat u de data wilt doorleveren aan Vensters! Alleen dán kunt u in Vensters een rapportage uitdraaien voor de Onderwijsinspectie, waarmee u voldoet aan al uw verplichtingen. De Wet geeft namelijk ook aan dat scholen hun monitoringsgegevens aan de inspectie beschikbaar moeten stellen.
U kunt er daarna zelf voor kiezen om, ook weer vanuit uw eigen omgeving in Vensters, de rapportage met één druk op de knop ook digitaal aan de Onderwijsinspectie te sturen. Dit raden wij nadrukkelijk aan: de inspectie hanteert een lijst met scholen waarvan zij de monitorgegevens digitaal hebben gekregen. Scholen die hun gegevens niet digitaal aan haar hebben toegestuurd, zijn niet in beeld bij de Onderwijsinspectie. Dit kan tot onnodige verwarring leiden.
Zie ook onze Veelgestelde Vragen (bijv ‘Hoe krijg ik de managementrapportages van Vensters?’) en de website van Vensters.