Contact

X
 wit historie02 witje01
Doorontwikkeling burgerschap

Al snel groeide de belangstelling, bij scholen en bij bestuurders. Het programma kreeg al snel verscheidene prijzen. In 2001 won het programma de Utrechtse Veiligheidspublieksprijs. In 2003 de Veiligheidsprijs van de gemeente Den Haag. In 2004 bezocht minister-president Balkenende De Vreedzame School. Maar vooral de mond-op-mond-reclame van scholen zorgde ervoor dat het programma al snel naam kreeg en zich verspreidde onder de scholen.

In 2006 werden scholen wettelijke verplicht om een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie. De Vreedzame School deed la veel aan burgerschapsvorming, maar is in die periode in samenwerking met de Universiteit Utrecht (Micha de Winter, hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken) doorontwikkeld tot een compleet programma voor sociale competentie én democratisch burgerschap. In 2010 was die doorontwikkeling afgerond.

Lees verder:

- Bezoek aan New York

- Duurzaam?