Contact

X
 wit historie02 witje01
Duurzaam?

Zo deden we de eerste ervaring op met leerlingen als mediator. Een jaar later keerden we terug naar New York, om scholen te bezoeken waar al een tijdje met peer mediators werd gewerkt. We waren benieuwd hoe zoiets op de wat langere termijn zou werken. Tot onze verrassing bleek dat het heel moeilijk was om een school te vinden die na een paar jaar nog steeds met mediatoren werkte. Bij nader onderzoek bleek dat dit geen toeval was, maar integendeel een representatief beeld: scholen waren zeer enthousiast tijdens de invoering van leerlingmediatoren, maar konden dat enthousiasme niet volhouden.

Dit sterkte ons in de gedachte dat een dergelijke vernieuwing heel goed ingebed moest zijn in de vorming van een schoolcultuur waarin 'peer mediation' de gewoonste zaak van de wereld zou zijn. Dat idee was mede gebaseerd op de ervaringen in de begeleiding van scholen bij het invoeren van methoden voor sociaal-emotionele ontwikkeling in de 90-er jaren. Deze methoden bleken op vrijwel alle scholen na vrij korte tijd alweer op de plank te blijven staan, en ook de resultaten bleken mager.

Die ervaringen in inzichten leidden tot een implementatiestrategie die moest voorkomen dat een enthousiaste invoering gevolgd zou worden door het snel vervagen en weer inzakken van het programma. En die ertoe zou bijdragen dat er een daadwerkelijke cultuur- en gedragsverandering op gang zou komen. De invoering van De Vreedzame School werd een tweejarig traject, met teamtrainingen, bijbehorende klassenbezoeken, ouderavond en mediatortraining.

Lees verder:

- Bezoek aan New York

- Doorontwikkeling burgerschap