Contact

X
 wit resultaten02 witje01
Onderzoek naar De Vreedzame Wijk

Het programma van De Vreedzame School is de afgelopen jaren verbreed naar de wijk. In veel wijken in Nederland wordt op dit moment De Vreedzame Wijk ingevoerd. Onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de implementatie van de methodiek in Utrecht en Amsterdam laat zien dat kinderen in een ‘vreedzame’ wijk inderdaad hun ‘vreedzame’ vaardigheden meer dan voorheen gaan inzetten in andere contexten, zoals de speeltuin en de sportvereniging. Professionals (zoals in het kinderwerk) maken gebruik van de door training verworven pedagogische competenties en ze zien verandering: kinderen zijn constructiever in het oplossen van conflicten en professionals zien dit meer terug bij kinderen die van een Vreedzame School komen. Er werd ook geconstateerd dat ‘vreedzame’ houdingen en gedragingen niet vanzelf optreden in de publieke ruimte. En dat De Vreedzame Wijk en dus de ‘vreedzame’ opvoedingsaanpak bij ouders en buurtbewoners nog betrekkelijk onbekend is. Een aanbeveling van de onderzoekers is om te investeren in de ouders en andere buurtbewoners.

Lees hier het onderzoek 'Van school naar huis door een Vreedzame Wijk'.

De Vreedzame Wijk is ook opgenomen in de Databank Methodieken Pedagogische Kwaliteit van het Nederlands Jeugdinstituut. Die databank bevat beschrijvingen van methodieken ter versterking van ontwikkeling, participatie en welbevinden van kinderen en jongeren. De methodieken richten zich op positieve ontwikkelingsdoelen; niet op probleembestrijding of preventie.

Lees hier het artikel over De Vreedzame Wijk op de website van het NJi.

Lees ook:

- Databank Effectieve Jeugdinterventies